Δενδροτρυπανίδια

Filters

28 Products

 • 825,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 825,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 235,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 235,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 335,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 335,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 360,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 360,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 440,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 440,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 585,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 585,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 730,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 2-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 730,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15/0.200″ Core Diameter, 3-Threaded

  Διατίθενται σε πολλά μεγέθη, μήκη και διαμέτρους και είναι κατάλληλα για όλα τα είδη των δέντρων και των ξύλων. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα (Σουηδικός) και είναι ενισχυμένα με ειδική κάλυψη Teflon για προστασία από την σκουριά, το ρετσίνι και τις τριβές λόγω χρήσης.

 • 90,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15mm

  Εξολκέας Haglof για Δενδροτρυπανίδια. Μύτες Haglof 2- Thread ή 3- Thread Haglof για 0,169″, 0,200″ και 0,500″.

 • 55,00  χωρίς Φ.Π.Α.

  5.15mm

  Εξολκέας Haglof για Δενδροτρυπανίδια. Μύτες Haglof 2- Thread ή 3- Thread Haglof για 0,169″, 0,200″ και 0,500″.