Οι Νέοι Στη Γεωργία Με Την Τεχνολογία Ως Μέσο

Προσφέρουν στους αγρότες την δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών ”Γεωργίας Ακριβείας”.

Συνδέονται με κάμερες και συσκευές υψηλής τεχνολογίας, παρακολουθώντας ενδελεχώς τις ασθένειες, τα παράσιτα, την ύδρευση και την λίπανση.

Κάνουν την ”δύσκολη” και ”επικίνδυνη” δουλειά, αποδοτικά και με ασφάλεια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Δίνουν την ευκαιρία μετάβασης σε πρακτικές αειφόρου γεωργικής καλλιέργειας.

Τι είναι η έξυπνη γεωργία (smart agriculture);

Έξυπνη γεωργία είναι μια επανάσταση στη γεωργική βιομηχανία που συμβάλλει στην καθοδήγηση των δράσεων που απαιτούνται για την τροποποίηση και τον επαναπροσανατολισμό των γεωργικών συστημάτων για την αποτελεσματική στήριξη της ανάπτυξης και την εγγύηση της ασφάλειας μιας καλλιέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κλίμα.

Ο κύριος στόχος της έξυπνης γεωργίας είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και κατ’επέκταση των εισοδημάτων του καλλιεργητή.

Τι είναι η γεωργία ακριβείας;

Η γεωργία ακριβείας είναι ένα μέσο αγροτικής και γεωργικής διαχείρισης που βασίζεται στην παρακολούθηση, τη μέτρηση και την ανταπόκριση στις συνθήκες καλλιέργειας σε συστηματική βάση. Η γεωργία ακριβείας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι γεωργοί διαχειρίζονται τις καλλιέργειες για να διασφαλίσουν την αποδοτικότητά τους, όπως το νερό και το λίπασμα με αποτέλεσμα να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την απόδοση. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης την ελαχιστοποίηση παρασίτων, ανεπιθύμητες πλημμύρες, και τυχόν ασθένειες.

Αgriculture drones: Tι είναι;

Τα γεωργικά drones εφαρμόζονται στην γεωργία, προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής των καλλιεργειών και στην παρακολούθηση της ανάπτυξής τους. Οι αισθητήρες και οι δυνατότητες ψηφιακής απεικόνισης μπορούν να δώσουν στους αγρότες μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση μιας καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για τη βελτίωση των αποδόσεων μιας καλλιέργειας. Τα γεωργικά drones επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν μια πλήρη απεικόνιση του χωραφιού τους από ψηλά. Αυτή η απεικόνιση μπορεί να αποκαλύψει πολλά ζητήματα όπως προβλήματα άρδευσης, διακυμάνσεις του εδάφους, μολύνσεις από παράσιτα και μυκητιασικές λοιμώξεις. Επιπλέον, ένα drone μπορεί να επιθεωρήσει τις καλλιέργειες για τον γεωργό περιοδικά. Εβδομαδιαία, καθημερινά ή ακόμη και ωριαία, οι εικόνες μπορούν να δείξουν τις αλλαγές στις καλλιέργειες με την πάροδο του χρόνου, δείχνοντας έτσι πιθανά “προβλήματα σημεία”. Έχοντας εντοπίσει αυτά τα προβλήματα, ο γεωργός μπορεί να προβεί στη βελτίωση των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση της παραγωγής.

Πως βοηθούν τα γεωργικά drones;

Τα drones χρησιμοποιούνται για να παρατηρούν τις καλλιέργειες, την υφή τους, την ανάπτυξη, την κατάσταση των παρασίτων κλπ. Επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα που παρατηρούνται χρησιμοποιώντας προγράμματα που βασίζονται στη γεωργία ακριβείας και με βάση την ανάλυση που γίνεται από τα προγράμματα, τα ειδικά drones εκτελούν εργασίες ώστε να βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη. Τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά των drones κάνουν την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας πολύ αποτελεσματική.

Ποια τα οφέλη από τη χρήση γεωργικών drones;

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας των drones στη γεωργία ακριβείας ανοίγει πολλές δυνατότητες. Ακολουθούν μερικές από τις εφαρμογές που κάνουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των drones στη γεωργία ακριβείας πολύ αποτελεσματική:

Παρακολούθηση εξοπλισμού άρδευσης: Η διαχείριση πολλαπλών σημείων άρδευσης ταυτόχρονα είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, ειδικά για τους αγρότες που διαθέτουν μεγάλες καλλιέργειες διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία.

Ταυτοποίηση ζιζανίων στις καλλιέργειες: Ένας χάρτης ζιζανίων μπορεί να σχεδιαστεί από τα drones χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους αισθητήρες τους, έτσι ώστε οι αγρότες να μπορούν εύκολα να διαφοροποιήσουν τις περιοχές του πολλαπλασιασμού των ζιζανίων υψηλής έντασης από τις υγιείς καλλιέργειες που αναπτύσσονται δίπλα τους, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα των καλλιεργειών.

Εκτίμηση υγείας της καλλιέργειας: Τα drones μπορούν να εντοπίσουν βακτήρια, μύκητες ή ασθένειες με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας που μεταδίδεται συχνά από αισθητήρες ή θερμικές εικόνες και πολλά άλλα μέσα, αποτρέποντας την εξάπλωση των ασθενειών σε άλλες καλλιέργειες. Είναι γεγονός πως με πολυφασματικές εικόνες, τα drones μπορούν να εντοπίσουν ασθένειες πριν εντοπιστούν με ανθρώπινο μάτι.